2016

Image

Administrativní objekt DYNAMICA-WALTROVKA, Praha, Česká republika

Projekt pro provedení stavby v profesích vytápění a chlazení.

Celková podlahová plocha objektu cca 32 tis.m2.

Vytápění teplovodní kotelnou s kondenzačními kotli na zemní plyn o instalovaném topném výkonu 1 200 kW a tepelným čerpadlem vzduch-kapalina s topným výkonem 200 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, vzduchotechniky a přípravy teplé vody.

Chlazení je řešeno centrálním zdrojem chladu o maximálním instalovaném výkonu 1 000 kW. Zdroj chladu je vzhledem k důrazu klienta na vnější vzhled budovy ukryt z větší části v suterénu a jedna jednotka je umístěna na nejvyšší střeše objektu. V suterénu je prostor pro čtyři chladicí jednotky se spirálovými kompresory a s radiálními ventilátory, každá má chladicí výkon 200 kW a jedna je reverzibilní s možností funkce jako tepelné čerpadlo. Na nejvyšší střeše je osazeny kompaktní jednotka ve venkovním provedení se spirálovými kompresory o chladicím výkonu 200 kW s vestavěným chladivovým freecoolingem.

Strojovna chlazení dodává chladnou vodu o parametrech 9/15 °C a pro indukční jednotky v kancelářských prostorách dodává chladnou vodu 17/20 °C. Okruh indukčních jednotek je řešen jako tlakově nezávislý.

Image

Průmyslový areál – Heckl, Rumburk, Česká republika

Projekt pro provedení stavby v profesích vytápění a chlazení.

Celková podlahová plocha řešené části objektu cca 3 800 m2.

Vytápění teplovodní kotelnou s kondenzačními kotli na zemní plyn o instalovaném topném výkonu 560 kW a tepelným čerpadlem se spirálovými kompresory země-kapalina s topným výkonem 70 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, fancoilů, podstropních sálavých panelů, vzduchotechniky a přípravy teplé vody.

Chlazení je řešeno centrálním reverzibilním tepelným čerpadlem o maximálním instalovaném výkonu 67 kW. Zdroj chladu je součástí kotelny. Na střeše objektu je rezerva pro osazení dalšího zdroje chladu o výkonu 80 kW. Na zdroj chladu jsou napojeny vzduchotechniky a fancoily.

Image

Administrativní objekt VISIONARY, Praha, Česká republika

Projekt změny stavby před dokončením a pro provedení stavby v profesích vytápění a chlazení.

Celková podlahová plocha objektu cca 35 tis.m2.

Vytápění výměníkovou stanicí o instalovaném topném výkonu 2 400 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, vzduchotechniky a přípravy teplé vody.

Chlazení je řešeno dvěma centrálními zdroji chladu o maximálním instalovaném výkonu 1 000 kW. Zdroje chladu umístěny nejvyšší střeše objektu oba tyto zdroje jsou navrženy s proměnným průtokem chlazeného média. Použity jsou celkem čtyři chladicí kompaktní extra nízko hlučné chladicí jednotky ve venkovním provedení se šroubovými kompresory, každá má chladicí výkon 500 kW. Freecooling je řešen pomocí výměníků na sání VZT jednotek.

Strojovna chlazení dodává chladnou nemrznoucí směs o parametrech 8/18 °C a pro indukční jednotky v kancelářských prostorách dodává chladnou vodu 17/20 °C. Okruh indukčních jednotek je řešen jako tlakově nezávislý.

Image

Výrobní závod FOS-AGRO, ČEREPOVEC, Ruská Federace

Projekt pro provedení stavby v profesích vytápění.

Projekt řeší napojení celkem sedmi staveních objektů. Vytápění je navrženo pro temperaci objektů při přerušení výroby a pro technologické účely. Zdrojem tepla je šest tlakově závislých a jedna tlakově nezávislá předávací stanice o výkonech 970 kW, 670 kW,1530 kW,790 kW,130 kW,600 kW,100 kW. Dělení je do větví pro teplovodní tělesa, pro sahary a pro VZT jednotky. Dle požadavků technologie jsou v některých místnostech osazeny elektrické konvektory.

Image

Nájemní plochy AVIATICA-WALTROVKA, Praha, Česká republika

V roce 2016 projekt ZSPD,DPS nájemní plochy pro Oracle. Vytápění a chlazení.

Vytápění je řešeno pomocí nízkých nástěnných a podlahových konvektorů.

Chlazení je řešeno pomocí indukčních jednotek, servrovny jsou napojeny na IT zdroj chladu, který byl pro nájemce posílen o další chladicí jednotku.

V roce 2015 projekty ZSPD,DPS nájemních ploch v profesích vytápění a chlazení.

Vytápění je řešeno pomocí nízkých nástěnných a podlahových konvektorů.

Chlazení je řešeno pomocí indukčních jednotek, servrovny jsou napojeny na IT zdroj chladu.