2017

Image

Nájemní plochy VISIONARY, Praha, Česká republika

Projekty nájemních ploch v profesích vytápění a chlazení.

Image Image Image Image Image

Administrativní objekty D a E CHURCHILL SQUARE , Praha, Česká republika

Projekt pro provedení stavby v profesích vytápění a chlazení.

Celková podlahová plocha objektu cca 45 000 m2.

Vytápění teplovodní kotelnou s kondenzačními kotli na zemní plyn o instalovaném topném výkonu 2 028 kW a tepelným čerpadlem vzduch-kapalina s topným výkonem 295 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, vzduchotechniky.

Chlazení je řešeno centrálním zdrojem chladu o maximálním instalovaném výkonu 1 483 kW. Zdroj chladu je tvořen ze tří chladicích jednotek. Jedna se šroubovým kompresorem a dvě se spirálovými kompresory. Na střeše jsou osazeny suché chladiče s adiabatickým zkrápěním. Zdroj chladu obsahuje freecooling.

Strojovna chlazení dodává chladnou vodu o parametrech 9/15 °C a pro indukční jednotky v kancelářských prostorách dodává chladnou vodu 17/20 °C. Okruh indukčních jednotek je řešen jako tlakově nezávislý.

Image

Obytný soubor Nová Toužimská, Praha, Česká republika

Projekt pro stavební povolení vytápění souboru bytových domů o celkové vytápěné ploše 40 054 m2 14-ti objektů. Zdrojem tepla jsou objektové výměníkové stanice, které jsou napojeny na CZT.