2015

Image

Administrativní objekt AVIATICA-WALTROVKA, Praha, Česká republika

Celková podlahová plocha objektu cca 46 000 m2.

Vytápění teplovodní kotelnou s kondenzačními kotli na zemní plyn o instalovaném topném výkonu 2 500 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, vzduchotechniky a přípravy teplé vody.

Chlazení je řešeno dvěma centrálními zdroji chladu.

Pro domovní techniku o maximálním instalovaném výkonu 2 000 kW a pro IT technologie o výkonu 400 kW.

Zdroje chladu jsou umístěny ve 2.pp objektu. Zdroj pro domovní techniku je navržen s proměnným průtokem chlazeného média. Pro domovní techniku je jsou použity dvě chladicí kompaktní jednotky, každá má chladicí výkon 1000 kW se šroubovými kompresory a je napojena na suchý chladič. Freecooling je řešen pomocí výměníků v okruhu suchých chladičů jedné jednotky.

Domovní strojovna chlazení dodává chladnou vodu o parametrech 5/10 °C a pro indukční jednotky v kancelářských prostorách dodává chladnou vodu 17/20 °C. Okruh indukčních jednotek je řešen jako tlakově nezávislý pomocí výměníkových stanice v každé čtvrtině objektu.

Strojovna chlazení pro IT dodává chladnou vodu o parametrech 9/15 °C. Osazeny jsou dvě chladicí jednotky se spirálovými kompresory o výkonu 200 kW každá se samostatným suchým chladičem a frecoolingem.

V roce 2015 projekt pro provedení stavby v profesích vytápění a chlazení.

V roce 2014 projekt změny stavby před dokončením a pro provedení stavby v profesích vytápění a chlazení.

Image

Stavební úpravy Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouci Křížkovského 10, Česká republika

Projekty pro provedení stavby vytápění a chlazení souboru historických budov.

Celková podlahová plocha řešených částí objektu cca 7 500 m2.

Vytápění teplovodní kotelnou s kondenzačními kotli na zemní plyn o instalovaném topném výkonu 932 kW. Zdroj tepla slouží pro objekty Křížkovského 10 a 8 v kombinaci se dvěma tepelnými čerpadly vzduch-kapalina s topným výkonem 136 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, fancoilů a vzduchotechniky.

Chlazení je řešeno centrálním zdrojem chladu o maximálním instalovaném výkonu 148 kW. Zdroj chladu je vzhledem k důrazu klienta na vnější vzhled budovy ukryt v suterénu pod dvorní částí objektu. V suterénu je prostor pro dvě chladicí jednotky se spirálovými kompresory a s radiálními ventilátory v extra nízko hlučném provedení, každá má chladicí výkon 74 kW. Obě jsou reverzibilní s možností funkce jako tepelné čerpadlo. Na zdroj chladu jsou napojeny vzduchotechniky a fancoily.

Image Image Image Image Image Image

Administrativní objekty MECHANICA-WALTROVKA, Praha, Česká republika

Projekty pro provedení stavby vytápění a chlazení souboru objektů.

Celková podlahová plocha řešených částí objektu cca 53 850 m2.

Jedná se o tři stavební objekty. Každý z objektů má samostatnou teplovodní kotelnu s kondenzačními kotli na zemní plyn a samostatný zdroj chladu. Třetí objekt Waltr byl řešen v následujících letech, nejdříve jako administrativní objekt a později jako Medicentrum.

Mechanica 1 – má kotelnu o instalovaném výkonu 1 275 kW.

Mechanica 2 – má kotelnu o instalovaném výkonu 790 kW.

Kotelny jsou vytvořeny kaskádou kotlů.

Topná systému jsou teplovodní se stojánkovými a podlahovými konvektory.

Mechanica 1 – má zdroj chladu o instalovaném výkonu 900 kW.

Mechanica 2 – má zdroj chladu o instalovaném výkonu 550 kW.

Zdroj chladu je tvořen vždy dvojicí chladících jednotek s kapalinovými kondenzátory a šroubovými kompresory pro chlazení místností s pobytem osob a dvojicí chladících jednotek s kapalinovými kondenzátory a spirálovými kompresory pro IT technologie. Vždy jedna menší a jedna větší jsou napojeny na společný suchý chladič. Každý suchý chladič je doplněn výměníkem pro freecooling.

Chladná voda ze zdrojů má teplotní spád 9/15 °C. Tento teplotní spád je v objektu využíván pro IT technologie a některé vzduchotechnické jednotky. Chlazení místností s pobytem osob je zajišťováno pomocí indukčních jednotek. Pro indukční jednotky je připravována v tlakově nezávislých stanicích voda o teplotním spádu 17/20 °C.

Image

Administrativní objekt DYNAMICA-WALTROVKA, Praha, Česká republika

Projekt pro stavební povolení vytápění a chlazení

Celková podlahová plocha objektu cca 32 tis.m2.

Vytápění teplovodní kotelnou s kondenzačními kotli na zemní plyn o instalovaném topném výkonu 1 200 kW a tepelným čerpadlem vzduch-kapalina s topným výkonem 250 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, vzduchotechniky a přípravy teplé vody.

Chlazení je řešeno centrálním zdrojem chladu o maximálním instalovaném výkonu 1 000 kW. Zdroj chladu je vzhledem k důrazu klienta na vnější vzhled budovy ukryt z větší části v suterénu a jedna jednotka je umístěna na nejvyšší střeše objektu. V suterénu je prostor pro čtyři chladicí jednotky se spirálovými kompresory s radiálními ventilátory, každá má chladicí výkon 250 kW. Na střeše je osazen suchý chladič pro freecooling.

Strojovna chlazení dodává chladnou vodu o parametrech 9/15 °C a pro indukční jednotky v kancelářských prostorách dodává chladnou vodu 17/20 °C. Okruh indukčních jednotek je řešen jako tlakově nezávislý.

Image

Novostavba autosalonu Škoda Auto Kralupy a.s. , Praha, Česká republika

Projekt pro stavební povolení a provedení stavby vytápění a chlazení.

Zdrojem tepla i chladu je tepelné čerpadlo země-voda se spirálovými kompresory pro vnitřní instalaci o nominálním výkonu 21,5 kW. Teplota otopné vody až 60°C. Tepelné čerpadlo bude využíváno pro aktivní i pasivní chlazení pomocí předřazených výměníků voda/voda a přepínání funkcí třícestnými ventily.

Topný systém je tvořen topnými tělesy, podlahovým vytápěním a vzduchotechnickou jednotkou.

Chladicí systém je tvořen pomocí parapetních a kazetových podstropních fancoilů.

Image Image

Břevnovský klášter – oprava kotelen, Praha, Česká republika

Projekt pro stavební povolení a provedení stavby vytápění a vzduchotechniky.

Jedná se rekonstrukci kotelny ve východním křídle kláštera a úpravu topného systému na tuto kotelnu napojeného dle aktuálních potřeb a využití objektu.

Výkon kotelny je 184 kW. Použity jsou dva stacionární kondenzační kotle. Napojení na nový rozdělovač a sběrač topných systémů.