2012

Image

Elektrárna, Prunéřov II, Česká republika

Dokumentace pro provedení stavby vytápění.

Zdrojem tepla jsou dvě výměníkové stanice horká voda – voda o výkonech 3, 16 MW a 0,29 MW. Topné systémy slouží převážně pro temperaci objektu při výpadku bloku elektrárny pomocí sahar. Dále slouží pro profesi vzduchotechnika, vytápění tělesy a ohřev teplé vody.

Image

OC Šantovka, Olomouc, Česká republika

Dokumentace pro provedení stavby vytápění a chlazení.

Zdrojem tepla je výměníková stanice horká voda-voda o instalovaném výkonu 3,0 MW. Topný systém s rozvodem do dvou okruhů. Jeden okruh pro napojení topných těles, fancoilů a dveřních clon a druhý okruh pro napojení vzduchotechnických jednotek.

Zdroj chladu o výkonu 4 x 1600 kW = 6 400 kW složený s chladicích jednotek vzduch-voda ve venkovním provedení se šroubovými kompresory a axiálními ventilátory, doplněný o freecooling se suchým chladičem o výkonu 600 kW. Zdroj chladu i chladicí systém je celý řešen s proměnným průtokem. Ze zdrojů jsou vedeny potrubní rozvody až k přípojkám pro jednotlivé obchodní plochy.