2013

Image

Palác Křižík I-pasportizace objektu a návrhy opatření, Praha, Česká republika

Byla provedena pasportizace profesí vytápění a chlazení ve stávajícím objektu Praha 5, Radlická 2. Aktualizace skutečného provedení, bilance objektu s popisem funkcí stávajících zařízení včetně regulační algoritmů. Dále byla pro investora navržena zpracována opatření pro nápravu některých 100% nefunkčních zařízení a pro zvýšení hospodárnosti provozu.

Image

OC Šantovka – změny retailů, Olomouc, Česká republika

Změny přípojných bodů vytápění a chlazení dle požadavků jednotlivých klientů.

Image

Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu, Karviná, Česká republika

Dokumentace pro výběr dodavatele v podrobnosti pro provedení stavby v profesích vytápění a chlazení.

Zdroj tepla a chladu je kombinací reverzibilních vzduchových tepelných čerpadel na zemní plyn a kondenzačních kotlů na zemní plyn. Použitá vzduchová tepelná čerpadla s hydraulickým modulem jsou s pohonem motorem na zemní plyn. Je použito celkem 6 kusů těchto tepelných čerpadel. Každé s nich je schopno chladicího výkon až 50 kW a topného výkonu 60 kW a to v režimu 30-100% výkonu. Celkově je tedy k dispozici chladicí výkon 15-300 kW a topný výkon 18-360 kW. Každé tepelné čerpadlo je schopno při chodu v režimu chlazení dodat cca 20kW odpadního tepla. Toto teplo bude využíváno na předehřev TV. Hlavním zdrojem tepla je kotelna se dvěma kondenzačními kotli na spalování zemního plynu každý o výkonu 221-739 kW. Maximální výkon kotelny je 2x739=1478 kW.

Topný systém je tvořen tělesy, podlahovým vytápěním, fancoily a vzduchotechnickými jednotkami. Chladicí systém tvoří fancoily a vzduchotechnické jednotky.

V roce 2013 dokumentace pro výběr dodavatele v podrobnosti pro provedení stavby v profesích vytápění a chlazení.

V roce 2012 dokumentace pro zadání stavby vytápění a chlazení.