2011

Image

Arla Plast přístavba haly, Kadaň, Česká republika

Dokumentace pro spojené územní a stavební, dokumentace pro provedení stavby (a dokumentace pro zadání stavby Vytápění a využití odpadního technologického tepla pro vytápění.

Zdrojem tepla je stávající kotelna na zemní plyn pro nově budované rozšíření výroby stávajícího výrobního závodu. Současně se stávajícím zdrojem a plánovanou přístavbou je řešeno i využití odpadního tepla z  technologie pro vytápění přístavby.

Vytápění je řešeno saharami, topnými tělesy a je zajištěn ohřev TV stávající kotelnou současně s využití odpadního tepla.

Image

Palác Křižík II, Praha, Česká republika

Dokumentace pro provedení stavby vytápění, chlazení a koordinace profesí.

Zdrojem tepla je stávající kotelna na zemní plyn v objektu Palác Křižík I, doplněná o reverzibilní tepelná čerpadla se spirálovými kompresory geotermální energie-voda o topném výkonu 2 x78 kW a chladicím výkonu 2 x 59=118 kW.

Potřeba tepla je celkem 715 kW. Potřeba chladu je 674 kW. Hlavní zdroj chladu pro objekt vznikl rozšířením zdroje chladu PKI na dvojnásobný výkon. Pro potřeby IT je doplněna chladicí jednotka o výkonu 127 kW. Ve stávajícím zdroji je upraven freecooling.

Image

NEXIS a.s., Humenné, Slovenská republika

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby pro chlazení a stlačený vzduch.

Pro chlazení technologické závodu Nexis a.s. Humenné je navržen zdroj chladu s jednotkami 2 x 647 kW s kapalinovými kondenzátory se šroubovými kompresory napojenými na suché chladiče s freecoolingem. Pro potřeby objektové vzduchotechniky jsou navrženy chladicí jednotky ve venkovním provedení se vzduchovými kondenzátory s axiálními ventilátory a šroubovými kompresory o výkonu 3 x 936 kW.

Výroba stlačené vzduchu je navržena ze dvou trubokompresorů o vzduchovém výkonu 2 x 6050 m3/h a dvou šroubových kompresorů o vzduchovém výkonu 2 x 2598 m3/h.

Chlazení kompresorů je navrženo pomocí dvou chladicích věží o chladicím výkonu 2 x 900 kW.