2010

Image

Bytový dům Malovanka, Praha, Česká republika

Dokumentace pro provedení stavby vytápění.

Bytový dům je vytápění lokálními zdroji tepla pro jednotlivé byty. Některé byty jsou vytápění pomocí etážových kotlů na zemní plyn s přípravou teplé vody a některé jsou vytápěny tepelnými čerpadly DAIKIN s hydroboxem.

Bytové jednotky jsou vytápěny pomocí podlahového topení, v některých bytech v kombinaci s otopnými tělesy. Pro rychlý zátop lze využít i fancoilové jednotky (neslouží však k pokrytí tepelných ztrát místností). Fancoily jsou využívány zejména v letním období pro chlazení vybraných místností. Rozdělovače podlahového topení jsou napojeny přímo na topný systém bez mísící sady.

Pro ohřev teplé vody slouží zásobník teplé vody. Přednostně je ohříván tepelným čerpadlem, dohřev je pomocí elektrické patrony umístěné v zásobníku.

Vybrané místnosti jsou chlazeny pomocí FCU jednotek. Jednotky jsou napojeny na potrubní rozvod tepelného čerpadla. Regulace výkonu FCU probíhá pomocí trojcestného ventilu. Ovládání ventilu a otáček ventilátoru je pomocí prostorového termostatu v místnosti.

Studie zdrojů chladu KB v Praze 1, Václavské náměstí, Praha, Česká republika

Návrh přidání zdroje chladu pro objekty KB v Praze 1, Václavské náměstí.