2019

Image

Apartmánový hotel Senovážné náměstí č.3, Praha, Česká republika

Soubor propojených objektů o celkové ploše 12 600 m2.

Vytápění teplovodní kotelnou s kondenzačními kotli na zemní plyn o instalovaném topném výkonu 800 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, vzduchotechniky a přípravy teplé vody.

Chlazení je řešeno centrálním zdrojem chladu o maximálním instalovaném výkonu 600 kW. Zdroj chladu je sestaven ze dvou chladicích jednotek s kapalinovými kondenzátory, které jsou napojeny na suché chladiče. V suterénu je prostor pro dvě chladicí jednotky. Na nejvyšší střeše jsou osazeny suché chladiče. Zdroj chladu obsahuje freecooling.

Vytápění je tělesy a částečně 4 trubkovými fancoily. Chlazení je 2 trubkovými fancoily.

V roce 2019 projekt pro provedení stavby v profesích vytápění chlazení je pokračováním předchozích stupňů z roku 2018. Zdroj chladu je optimalizován na instalovaný chladicí výkon 418 kW.

V roce 2018 projekt pro stavební povolení a výběr dodavatele v profesích vytápění chlazení.

Image

Hotel Hybernská, Praha, Česká republika

Projekt pro stavební povolení v profesích vytápění chlazení pro objekt o celkové ploše 12 100 m2.

Vytápění teplovodní kotelnou s kondenzačními kotli na zemní plyn o instalovaném topném výkonu 1 120 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, vzduchotechniky a přípravy teplé vody.

Chlazení je řešeno centrálním zdrojem chladu o maximálním instalovaném výkonu 1 266 kW. Zdroj chladu je sestaven ze dvou kompaktních chladicích jednotek se vzduchovými kondenzátory. Vytápění je tělesy a 2 trubkovými fancoily. Chlazení je 2 trubkovými fancoily.

Image

Administrativní objekt Smíchoff, Praha, Česká republika

Projekt pro provedení stavby v profesích vytápění chlazení pro objekt o celkové ploše 11 300 m2.

Vytápění je řešeno reverzibilními tepelnými čerpadly o celkovém výkonu 326 kW v kombinaci s elektro kotli o instalovaném topném výkonu 180 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, vzduchotechniky. Ve vzduchotechnikách jsou jako bivalentní zdroje navíc elektrické ohřívače.

Chlazení je řešeno centrálním zdrojem chladu o maximálním instalovaném výkonu 914 kW. Zdroj chladu je sestaven ze čtyř kompaktních chladicích jednotek se vzduchovými kondenzátory. Z nich jsou tři jednotky reverzibilními tepelnými čerpadly a jedna je chladicí jednotka s vestavěným freecoolingem. Vytápění je tělesy a 4 trubkovými fancoily. Chlazení je indukčními jednotkami.

Image

Hotel Cukrovarnický palác v Praze 1, Jindřišské ulici, Praha, Česká republika

Projekt změny stavby před dokončením v profesích vytápění chlazení pro objekt o celkové ploše 15 000 m2.

Vytápění teplovodní kotelnou s kondenzačními kotli na zemní plyn o instalovaném topném výkonu 1 380 kW. Na zdroj jsou napojeny okruhy topných těles, vzduchotechniky a přípravy teplé vody.

Chlazení je řešeno centrálním zdrojem chladu o maximálním instalovaném výkonu 930 kW. Zdroj chladu je sestaven ze dvou reverzibilních tepelných čerpadel s kapalinovými kondenzátory. Na kondenzátorové straně jsou na střeše objektu místěny dva suché chladiče s adiabatickým zkrápěním. Vytápění je tělesy a 4 trubkovými fancoily. Chlazení je 4 trubkovými fancoily.